Skip to main content

Wij verzorgen de salarisadministratie

Voor uw salarisadministratie verzorgen wij een scala aan diensten. Enkele van deze diensten zijn:

  • Het periodiek berekenen van de bruto-netto loonspecificaties voor uw medewerkers.
  • Het periodiek verzorgen van uw aangiften loonbelasting.
  • Het verlenen van assistentie bij controles door de uitvoeringsinstelling voor de sociale verzekeringen.
  • Het opstellen van bezwaar en beroepschriften betreffende premienota's en beschikkingen van de uitvoeringsinstelling voor de sociale verzekeringen en het optreden als uw gemachtigde bij de verdere behandeling daarvan.
  • Het verzorgen van administraties rond werknemersspaarregelingen.
  • Het opstellen van arbeidsovereenkomsten bij nieuw in dienst tredende medewerkers.
  • Het nagaan van het bestaan van toepasselijke loonkostensubsidies, afdrachtskortingen en dergelijke en het zo nodig aanvragen en toepassen daarvan.